Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Godziny otwarcia:
PON.-PT. 9:00-16:00
SOB.-NDZ. 10:00-16:00
WIEŻA WIDOKOWA CZYNNA:
PON.-PT. 9:00-16:00
SOB.-NDZ. 10:00-16:00

 • ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

  Prezentujemy wielokulturowe, interesujące dzieje obszaru
  świebodzińskiego ilustrowane bogatymi i cennymi zbiorami lokalnymi oraz przyrodę regionu.


Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności
dla strony internetowej https://muzeumswiebodzin.pl/
 

Muzeum Regionalne w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.


Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Udogodnienia
Strona https://muzeumswiebodzin.pl/ ma wprowadzone następujące ułatwienia dla osób
słabowidzących, osób z problemami poznawczymi oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych.

 • Zmiana wielkości czcionki (większa + powrót do normalnej wielkości).

 • Zmiana kontrastu strony na wysoki  (czarno/biała + czarno/kolor).

 • Dostosowanie czcionki dla dyslektyków.

 

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 • Część zdjęć i grafik umieszczanych na stronie nie posiada podpisów i/lub nie została opatrzona tekstem alternatywnym; elementy te są stopniowo uzupełniane.

 • Brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie).

 • Brak audiodeskrypcji (grafika).


Powody braku spełniania wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.


Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Armanowska, dyrektor@muzeumswiebodzin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 475 08 38 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Plac Jana Pawła II 1
66-200 Świebodzin


Parking

 • Nie mamy parkingu.

 • Najbliższy parking znajduje się przy Urzędzie Miejskim w Świebodzinie
  ul. Rynkowa 2
  Z miejscami parkingowymi wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  (płatny w godzinach 8.00-16.00)


Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.


Wejście do budynku

 • Muzeum Regionalne w Świebodzinie mieści się na parterze zabytkowego ratusza.
  Do wejścia budynku głównego można się dostać schodami. Przy budynku nawierzchnia wyłożona jest kostką granitową.

 • Do wejścia prowadzą schody.

 • Przy schodach znajduje się poręcz.

 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku.
  W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem na numer telefonu 68 475 08 37 lub 68 475 08 38.


Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku głównego znajduje się hol, po lewej stronie kierujemy się do kasy muzealnej. Przy kasie znajduje się miejsce do pozostawienia odzieży wierzchniej. W obiekcie nie ma szatni. Pomieszczenia ze stałymi i czasowymi ekspozycjami znajdują się na jednej kondygnacji.


Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.


Ciągi pionowe


Schody

 • Do wejścia ratusza prowadzą schody.

 • Ciąg schodów składa się z 7 stopni.

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.


Pomieszczenia

 • Około 85% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.


Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.


 

Aplikacje mobilne

brak


Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności:
https://bip.muzeumswiebodzin.pl/deklaracja-dostepnosci1

 

 AKTUALNOŚCI


DZIEŃ DZIECKA 2024
29MAJ

DZIEŃ DZIECKA 2024


Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom małym i dużym: dużo radości, miłości, uśmiechu, spełnienia marzeń oraz wielu beztroskich chwil. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Regionalne w Świebodzinie!
 •  01.06.2024 (DZIEŃ DZIECKA) MUZEUM CZYNNE W GODZ. 10:00-16:00!
 •  WSTĘP WOLNY DLA RODZIN Z DZIEĆMI!
 •  ZWIEDZANIE + WIEŻA WIDOKOWA!

 

WSZYSTKIEGO WSPANIAŁEGO!

Czytaj więcej
GODZINY OTWARCIA MUZEUM - DŁUGI WEEKEND
29MAJ

GODZINY OTWARCIA MUZEUM - DŁUGI WEEKEND


 JUTRO, 30 maja (BOŻE CIAŁO) Muzeum Regionalne w Świebodzinie będzie ZAMKNIĘTE dla Zwiedzających. Zapraszamy od piątku, 31 maja. Przypominamy, że Muzeum otwarte jest również w weekendy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEGO DŁUGIEGO WEEKENDU!

Czytaj więcej
NOWE GODZINY OTWARCIA MUZEUM
28MAJ

NOWE GODZINY OTWARCIA MUZEUM


 Od 1 czerwca Muzeum Regionalne w Świebodzinie czynne jest 7 dni w tygodniu:

PON.-PT. 9:00-16:00
SOB.-NDZ. 10:00-16:00

 •  Wieża widokowa otwarta w tych samych godzinach.


ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Wpisz swój e-mail, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej (np. newsletterów, ankiet), zgodnie z Polityką prywatności.